Tiberiu Stamate

Profesor Limba Română

Fiind absolvent al Facultăţii de Litere, secția română-engleză, promoția 2006, și profesor din același an, am acumulat în timpul anilor de studiu și la catedră multe cunoştinţe în domeniile „Limba și literatura română - limba și literatura engleză”, pe care doresc să le pot pune în practică în medii cât mai variate.

În calitate de profesor, în vederea realizării unui climat educativ favorabil, am promovat cele mai noi şi mai eficiente metode menite să contribuie la însuşirea şi consolidarea deprinderilor şi priceperilor utilizării limbii române şi a limbii engleze, asigurându-le elevilor un cadru propice pentru învăţare.

Am studiat şi am respectat cu rigurozitate noile orientări în ceea ce priveşte aria curriculară „Limbă şi comunicare”, elaborând fişe de evaluare pentru fiecare nivel școlar. Am organizat ore remediale pentru elevii care au înregistrat rezultate mai slabe în procesul de învăţare, aspect ce se oglindeşte în rata de promovare de la examenele naţionale.

De asemenea, în fiecare an, am susținut consultaţii pentru elevii care au dovedit capacităţi sporite de studiu.

Sunt o persoană comunicativă, dinamică, hotărâtă, cu mare putere de concentrare, sociabilă, care poate face faţă oricărei provocări, interesat de  o continuă dezvoltare profesională. Şansa de a lucra alături de dumneavoastră în cadrul acestui proiect îmi oferă ocazia să-mi pun în evidenţă capacităţile intelectuale şi experienţa acumulată pentru a îndeplini atât sarcinile şi scopurile „Școlii remediale de vară”, cât şi pentru dezvoltarea carierei mele de profesor.