Bursieri AER

Alexandru Negureanu, VI M
Alexandru-Marian Voinea, 6N
Amăriuței Matei George - IV B
Ana Bodean, Clasa a V-a H
Andreea Onaca 6D
Andrei Stoian, V M
Babeș Ilinca, Clasa a VII-a P
Babeș Ionică, clasa a V a F
Bălan Cosmin 7D
Belciu Laura - clasa a VI-a Y
Carina Stiopei, Clasa a VII-a BY
Casian Orghici, Clasa a V-a I
Chitu Ionut Alexandru, Clasa a VII-a Z
Cristi Duma 5U
Custura Cosmin VI U
Daniel Ștefan, clasa a V-a A
Daria Dobrota, 6C
David Gavrila, Clasa a VI-a B
DENIS BAZAVAN,6 F
Dragos Ionescu IV E
Duță Sorina, VI AX
Eric Bezdedan, 6C
Gorbănescu Robert Mihai,Clasa a V-a H
Ihnatiuc Teodora, clasa a VI-a K
Ioana Mujdei - clasa a V-a X
Iris Ionescu, clasa a VII-a K
Iulian Dimitrie Pintilie - clasa a V-a Y
Maria Izabela, clasa a VII a E
Marius Tudor Spătaru, VII O
MELANIA BOICESCU, 7 G
Nadimi Maryam - clasa a VII-a X
Narcisa Roman, VI-a I
Pascu Ioan, II-a
Răzvan Dima, clasa a V-a R
Seceleanu Carla, clasa a VII-a AM
Tudor Bîrla - V C
VASILIU AMALIA 7J
Veronica Gogan, a VI-a BX
Voivitcă Dragoș- Gabriel VI U
Zibilianu Rareș, clasa a VII-a AM