Revista AER

Revista Școlii Remediale de Vară este un spațiu dedicat creațiilor literare ale elevilor noștri. Veți regăsi aici frânturi din imaginația, entuziasmul și curiozitatea copiilor noștri. Îi încurajăm să scrie, să compună, să pună întrebări și să caute răspunsuri într-o manieră care să le dezvolte personalitatea și încrederea în sine. Credem că orice gând pus pe hârtie de un copil e o fereastră spre un posibil viitor. Al lor. Al nostru, al tuturor.